EAST MAG

10 rád, ako komunikovať s Britmi

Dnes už nie je dôležité vedieť plynule rozprávať po anglicky. Dôležité je pochopiť, ako a prečo obchodný partner alebo kolega kóduje svoj odkaz či stratégiu tak, ako ju kóduje. Každá kultúra má vlastný kódovací jazyk a je len na nás, aby sme ho lepšie pochopili a vedeli sa v ňom správne orientovať. V konečnom dôsledku to pomôže len nám a firme, pre ktorú pracujeme. Ako správne a efektívne treba komunikovať s kolegami z Británie?

Aj keď sa ocitnete v jednej miestnosti a všetci ste inžinieri, marketéri či programátori, nemusíte si porozumieť. Pozor, rozumieť a porozumieť sú dva rôzne pojmy. Kultúrne rozdiely sú v súčasnosti dôležité a je dobre ich poznať a ovládať. Práve vďaka neporozumeniu si sa môžu rozpadnúť celé tímy alebo môžete prísť o klientov.

Aj na Slovensku je veľa ľudí, ktorí spolupracujú s britskými kolegami a vedia, že kultúrne rozdiely majú vplyv na profesionálnu spoluprácu. Medzikultúrna špecialistka Eva Gáboríková na základe svojej konzultačnej činnosti prezradí 10 praktických rád, ako komunikovať s kolegami z Británie:

1. Čarovné slová 

Výrazy „sorry“ a „please“ Briti používajú veľmi často v súkromnou aj profesionálnom živote. Slováci, ktorí spolupracujú s Britmi, sú často prekvapení ich intenzitou. Tí, ktorí s nimi pracujú, sa často tomuto komunikačnému štýlu prispôsobia, pretože pre ich britských kolegov je to prirodzená súčasť každého dňa a slušného vystupovania.

2. Small talk

Small talk, alebo krátky, zdvorilý rozhovor, ktorý je nevyhnutné využiť. Používa sa pri nadväzovaní nových kontaktov, pred jednaním. Je to akési intro predtým, než sa s kolegami ponoríte do riešenia problému či projektu. Small talk má svoje pravidlá. Výber nie veľmi vhodnej témy môže konverzačného partnera uraziť. Preto si pred krátkym rozhovorom treba ujasniť, akým smerom sa bude uberať. Small talk sa v britskej kultúre chápe ako podanie ruky. Netrvá dlho, ale je výrazom úcty k partnerovi.  

ako komunikovať
10 rád, ako komunikovať s kolegami z Británie

3. Zdvorilosť na prvom mieste

Briti používajú zdvorilé frázy aj v biznis komunikacii.  Britský manažér nepovie „Potrebujem tieto údaje do 3. januára.“ ale snaží sa byť zdvorilý spôsobom „Could you deliver your feedback by 3rd January?

4. Vzájomná diskusia

Britskí manažéri sa snažia zapojiť svoj tím a jeho členov do diskusie. Očakávajú, že každý sa zapojí a to aj napriek tomu, že míting bude trvať dlhšie, ako bolo naplánované. Ak sa členovia tímov nezapájajú, môžu to chápať aj ako nezáujem o spoluprácu. Mnohí Slováci vnímajú dlhé diskusie, počas ktorých sa chcú všetci zapojiť, ako stratu času. Často sa strácajú v sieti všetkých účastníkov diskusie a nevedia určiť, kto bude za prijatie rozhodnutia zodpovedný.

5. Otázky, otázky a ešte raz otázky

Pýtaj sa, keď nerozumieš. Pýtaj sa, keď sa chceš niečo naučiť. Pýtaj sa, keď s niečím nesúhlasíš.  Veľa otázok na Slovákov, ktorí sú pri kladení otázok opatrní. Pýtať sa nie je hanba, kto sa pýta, veľa sa dozvie. To platí aj pri komunikácii s kolegami z Británie. 

6. Spätná väzba je dôležitá

Briti vnímajú feedback ako niečo, čo človeka posúva vpred. Ale sami aj feedback očakávajú, a to nielen pozitívny, ale aj negatívny.  Zdá sa im, že Slováci pozitívnym feedbackom viac šetria. Buďte preto otvorenejší a to, čo sa vám pozdáva, oceňte.

7. Čítaj medzi riadkami

Briti používajú kladné vyjadrenia typu „It’s interesting“ aj v situáciách, keď s návrhom nesúhlasia alebo majú voči nemu výhrady. V komunikácii s britskými kolegami alebo obchodnými partnermi je veľmi dôležité a potrebné vedieť čítať medzi riadkami.

8. Flexibilita

Niektorým kultúram, ktoré spolupracujú s Britmi, chýbajú detailné procesy a pokyny. Briti od svojich kolegov očakávajú flexibilitu a vlastnú iniciatívu, ako riešiť problémy.  Nastavenie detailných procesov chápu ako obmedzovanie kreativity a nových návrhov, s ktorými kolegovia alebo zamestnanci môžu prísť.

9. Tímová spolupráca

Pre Britov je dôležitá tímová spolupráca. Každý člen tímu je dôležitý, a preto každý člen tímu má mať priestor vyjadriť svoj názor. Niekedy sa stáva, že obchodní partneri alebo kolegovia sú v rámci spolupráce „stratení“ a nevedia, kto má rozhodujúce slovo.

10. Britský humor

Britský humor je špecifický a nedá sa napodobniť. Je to zmes sarkazmu a vtipov na úkor seba samého. Briti však radi využívajú humor na uvoľnenie napätej atmosféry počas rokovaní alebo pracovných stretnutí. Jeden trefný vtip a kolegov máte vo vrecku. 

ako komunikovať
Medzikultúrna špecialistka Eva Gáboríková

Dúfame, že vám rady medzikultúrnej špecialistky Evy Gáboríkovej pomôžu pri budovaní vašich vzťahov s kolegami a klientmi z Veľkej Británie.  

Potrebujete vedieť, ako efektívne komunikovať s Nemcami či kolegami zo Spojených štátov amerických? Prečítajte si 10 tipov, ktoré odporúča Eva Gáboríková, pre efektívnu komunikáciu s kolegami z Nemecka a s kolegami z USA.

V budúcej časti nášho seriálu o medzikultúrnej komunikácii sa vyberieme do hláv Talianom a Španielom.


Eva Gáboríková

Eva Gáboríková je špecialistkou na medzikultúrnu komunikáciu. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Jej klienti sú z rôznych sektorov priemyslu, čo je pomáha prinášať komplexné riešenia pre všetky úrovne riadenia a nastavovať fungujúce komunikačné kanály.

Simona Ďurkovič

komentáre 2