EAST MAG
medzikultúrna komunikácia

10 rád, ako efektívne komunikovať s kolegami z USA

Naposledy sme si čo-to povedali o tom, ako efektívne komunikovať v prípade, ak máte nadriadených či kolegov z Nemecka. Čo v prípade, ak máte amerických kolegov? Platia pri nich rovnaké pravidlá komunikácie ako pri Nemcoch?

Všimli ste si niekedy, ako ľahko, neviazane a neformálne s vami komunikujú? Zrazu sa cítite, ako keby ste ich poznali celý váš život a už im hovoríte informácie, ktoré si inak pozorne strážite. Áno, presne takí sú Američania. Príjemní, nezávislí, iniciatívni a zároveň profesionálni. Ako s nimi efektívne komunikovať?

Na know-how, ktoré používajú Američania pri biznis komunikácii s kolegami či klientami sme si posvietili s medzikultúrnou špecialistkou Evou Gáboríkovou. Jej tipy a rady, ako sa zapáčiť kolegom spoza veľkej mláky, určite ocení nejeden zamestnanec z väčšej firmy či z korporátu. 

Medzikultúrna špecialistka Eva Gáboríková na základe svojej konzultačnej činnosti pre americko-slovenské tímy hovorí o Američanoch:

1. Neboja sa zmien

Američania chápu zmenu ako nevyhnutnú súčasť života a posun k lepšiemu. Ťažko sa im spolupracuje s tými kolegami a obchodnými partnermi, ktorí zmenu odmietajú a boja sa chýb.

2. Neboja sa pýtať 

Američania neuvažujú nad tým, či otázka, ktorú chcú položiť, je správna v danej situácii. Ako sami hovoria: „Každá otázka je vítaná.“ Slováci väčšinou zvažujú čo a kedy sa spýtať. Ak spolupracujete s Američanmi, nebojte sa pýtať otázky.

3. Pozitívne myslenie = polovica úspechu 

Pozitívne myslenie je základným predpokladom úspechu. Pri kontakte so Slovákmi Američania čelia situáciám, kedy Slováci ich pozitívne nadšenie a entuziazmus z práce či nápadov veľmi nezdieľajú a snažia sa ich reálnymi argumentmi presvedčiť, že sa niečo nedá.

4. Iniciatíva sa cení 

Americkí manažéri očakávajú od svojho tímu iniciatívu. Každý člen tímu má mať priestor vyjadriť svoj nápad. Má sám využiť priestor, ktorý má a priniesť nové návrhy a myšlienky. Ak pracujete s Američanmi, aktívne sa zapojte do diskusie vo vašom tíme.

5. Samostatnosť a nezávislosť v myslení

Byť nezávislý v práci a v súkromnom živote. Prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. To sú hodnoty, ktoré sa Američania učia od detstva. Tieto hodnoty prinášajú aj do pracovného prostredia. Tu sa stretávajú so Slovákmi, ktorí detailne konzultujú svoje rozhodnutia a radi sa uisťujú, že aj ich tímlíder vníma situáciu rovnako.

ako efektívne komunikovať

6. Si dobrý líder iba ak je dobrý tvoj tím

Mnohí americkí tímlídri sa snažia o rozvoj svojho tímu. Mentoring a koučing vnímajú ako nevyhnutnú spoluprácu so svojím tímom. Ak pracujete s americkym lídrom, využite ponuku „otvorených dverí“.

7. Neformálne profesionálni 

Američania bežne používajú pri svojom predstavovaní v súkromnom aj pracovnom živote krstné mená. Sú známi svojou frázou „How are you?“ , ktorá nasleduje po krstnom mene a je len konverzačnou frázou. Niektorí Slováci by na ňu radi odpovedali, lebo je to slušné v našej kultúre, avšak Američania nečakajú na odpoveď.

8. Súťaže motivujú 

Súťaž v škole a v práci chápu ako motiváciu. Motivuje ich záverečné mesačné hodnotenie alebo súťaž o najlepšieho zamestnanca.

9. Nevedia všetko a neboja sa to priznať

Americkí manažéri sú často otvorení k svojmu tímu a dokážu priznať, ak niečo nevedia alebo neovládajú. Tímlídri v Amerike sa spoliehajú na svojich zamestnancov, ktorých považujú za odborníkov. Očakáva od nich odporúčania, ktoré by im ako tímu pomohli vyriešiť danú situáciu či nepríjemnosť v oblasti, v ktorej tímlíder nie je úplne doma. Eva Gáboríková odporúča, aby ste neváhali využiť takúto dôveru, ktorú do vás manažér vkladá. 

10. Výsledky sú rozhodujúce

Cesta, ako sa dopracovať k výsledkom, nie je rozhodujúca. Dôležité je dosiahnutie cieľa. Kultúry, ktoré plánujú jednotlivé kroky a procesy, sú často šokované americkým prístupom. „Let‘s do it and we will see!” naráža na ich kontrastné „Postupujem podľa plánu.”

Dúfame, že vám rady medzikultúrnej špecialistky Evy Gáboríkovej pomôžu pri budovaní vašich vzťahov s kolegami a klientmi z USA. Ako k obchodným vzťahom pristupujete vy? Ste pripravení a poznáte kultúrne rozdiely alebo čakáte ako sa situácia vyvinie?

medzikultnúrna komunikácia
Eva Gáboríková – špecialistka na medzikultúrnu komunikáciu

Eva Gáboríková, je špecialistkou na medzikultúrnu komunikáciu. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Jej klienti sú z rôznych sektorov priemyslu, čo je pomáha prinášať komplexné riešenia pre všetky úrovne riadenia a nastavovať fungujúce komunikačné kanály.

Potrebujete vedieť, ako efektívne komunikovať s Nemcami? Prečítajte si 10 tipov, ktoré odporúča Eva Gáboríková, pre efektívnu komunikáciu s kolegami z Nemecka. V budúcej časti nášho seriálu o medzikultúrnej komunikácií sa vyberieme do hláv angličanom.

Simona Ďurkovič

komentáre 4