EAST MAG
ako komunikovať

10 rád, ako komunikovať s kolegami z Číny

Komunikácia je v živote veľmi dôležitá. Ak sa o veciach, problémoch či udalostiach nerozprávame, vznikajú nepríjemnosti, ktoré sa niekedy môžu vyvŕbiť do konfliktov. Nie vždy je komunikovanie jednoduché, no mali by sme sa o to aspoň pokúsiť. Aj komunikácia s kolegom, ktorý sedí po vaše ľavej strane, môže byť náročná. Preto je dobré vedieť, ako komunikovať s kolegami z iných krajín.

Kultúrne rozdiely hrajú rozhodujúcu úlohu pri obchodných stretnutiach a medzikultúrnej spolupráci zamestnancov firiem. Úspešní sú tí, ktorí vedia, čo je pre klienta alebo obchodného partnera dôležité. Príslovia ako „všetci sme predsa len ľudia“ a „každý z nás je iný“ odhaľujú múdrosť, ktorú všetci vieme. Ale každá kultúra má svoje hodnoty, ktoré sú pre ňu dôležité a na ktorých stavia. 

Medzikultúrna špecialistka Eva Gáboríková vám v dnešnom dieli o komunikácii ponúka 10 praktických rád, ako komunikovať s kolegami či obchodnými partnermi, ktorí pochádzajú z Číny. 

1. Budovanie vzťahov

Predpokladom spolupráce je vzájomne sa dobre poznať. To znamená stráviť prvé stretnutia výmenou informácií, ktoré nie sú odborne zamerané. Najskôr je potrebné vybudovať dôveru a potom budeme hovoriť o obchodnej spolupráci.

 2. „Strata tváre“

Dôstojnosť a harmónia vo vzájomných vzťahoch sú základným predpokladom úspešnej vzájomnej spolupráce medzi kolegami a obchodnými partnermi. Ak obchodný partner podnikne kroky alebo komunikuje so svojím kolegom tak, že „stratí svoju tvár“, ich spolupráca je stratená navždy. Ak komunikujete s čínskymi kolegami, voľte taký spôsob vyjadrenia objektívnej kritiky, aby ste svojho partnera neurazili.

3. Motivácia

Motivovať členov čínskeho tímu neznamená dať im na výber niekoľko alternatív pri plnení úloh. Od lídra tímu sa očakáva, že stanoví základný postup, od ktorého sa budú rozvíjať nové kreatívne riešenia.  Presný zoznam pravidiel a krokov je vhodným spôsobom ako zabezpečiť plynulý priebeh projektu.

ako komunikovať

4. Neverbálna komunikácia

Výber slov, intonácia a ďalšie neverbálne prejavy v komunikačnom štýle Číňanov sú rozhodujúcim nositeľom informácie. To, čo sa nám môže javiť ako nepochopiteľné, je jednoduchým odkazom, ktorý nám čínsky kolega ponúka. Keď sa teda pri kritike na nás jemne usmieva, neznamená to, že nás neberie vážne. Práve naopak, otvorená kritika je pre neho veľmi nepríjemná a vyjadruje to úsmevom.

5. Zmluva

Mnohé kultúry chápu zmluvu ako záväzný dokument, ktorý sa mení len vo výnimočných situáciách. Pre Číňanov je zmluva často len začiatkom spolupráce, počas ktorej sa zmluva upravuje. Ak sa objavia nové skutočnosti, obchodní partneri majú byť flexibilní a reagovať na ne i zmenou zmluvy.

6. Ticho

V našej kultúre sa ticho pri komunikácii spája s nedostatkom informácií alebo poznatkov. V Číne sa ticho spája s múdrosťou a úctivosťou. Ticho na strane čínskych kolegov môže byť znak ich záujmu a nie prejavom odmietania. 

7. Princíp seniority

Úcta voči veku a pozícii v spoločnosti patrí stále ku kľúčovým aspektom úspešného nadviazania obchodných vzťahov. Aj v Číne sa v súčasnej dobe dostáva do popredia veľa mladých manažérov, ktorí obsadzujú vysoké manažérske pozície. Avšak úcta k veku a pozícii sa stále očakáva v profesionálnom i súkromnom živote. Treba byť preto veľmi pozorný, komu dáte vizitku ako prvému, kde usadíte vedúceho delegácie, alebo ako odlíšite dary, ktoré sú určené pre ostatných členov delegácie. 

 8. Nepriamy komunikačný štýl

„Basically, no problem“ v komunikačnom štýle Číňanov môže znamenať „big problem“. Komunikačný štýl Číňanov je v súlade s ich filozofiou harmónie a straty tváre.  Nedostatočné chápanie postupu sa prejaví až pri jeho realizácii.

9. Proces rozhodovania

Čínska kultúra patrí medzi kolektívne kultúry, kde sa na rozhodovaní zúčastňujú manažéri na rôznych úrovniach riadenia. Preto je proces rozhodovania pre iné kultúry zdĺhavý. Obchodní partneri by nemali očakávať, že odídu z rokovania so záväzným rozhodnutím.

10. Konflikt

Číňania sa vyhýbajú priamym konfliktným situáciám. Svoje nesúhlas dávajú najavo nepriamo, čo sa zástupcom iných kultúr môže zdať ako vyjadrenie súhlasu.

ako komunikovať

Dúfame, že vám rady medzikultúrnej špecialistky Evy Gáboríkovej pomôžu pri budovaní vašich vzťahov s kolegami a klientmi z Talianska.  

Potrebujete vedieť, ako efektívne komunikovať s NemcamiBritmi či kolegami zo Spojených štátov amerických? Prečítajte si 10 tipov, ktoré odporúča Eva Gáboríková, koré nájdete na našom webe v sekcii Vzdelávanie.


Eva Gáboríková

Eva Gáboríková je špecialistkou na medzikultúrnu komunikáciu. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Jej klienti sú z rôznych sektorov priemyslu, čo je pomáha prinášať komplexné riešenia pre všetky úrovne riadenia a nastavovať fungujúce komunikačné kanály.

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár