EAST MAG
sopa gallery

Online výstava: András Cséfalvay – Duchovia

Šopa Gallery sprístupňuje v online prostredí výstavu Ghosts (Modes for Extinction Survival 2). Dielo bude uvedené vo štvrtok 11. marca 021 o 18.00 na Facebooku Šopa Gallery. Dielo bude na webstránke galérie dostupné do 31. 5. 2021.

Duchovia

Nachádzame sa pred ďalším možným masovým vymieraním a sme stále vo veľkej miere citliví na čokoľvek, čo by rozhodilo našu vnímanú rovnováhu. Rast a boj za príležitosť rásť sú koniec koncov staré nesporné biologické koncepty. Stačí si však uvedomiť, že pôvod kapitalizmu, ako aj „ pôvod druhov“,  vychádzajú z podobného spoločenského nastavenia, myšlienka evolučnej súťaže pochádza z tej istej éry ako myšlienka tvorenia cesty k prosperite jednotlivca. Tieto myšlienky tak trochu zdieľajú gény. Posledné evolučné teórie ale potvrdzujú podozrenie, že druhy nie sú v neustálej konkurencii, vývoj je oveľa menej graduálny. Evolučné zmeny sú skôr náhle zmeny, adaptácie na vzniknutú nerovnováhu, na obnovenie rovnováhy. Ale s projektovaním neustáleho rastu (a to môže znamenať materiálne, mentálne alebo aj iné) v skutočnosti nie je možné dosiahnuť rovnováhu.

sopa gallery

V súčasnom interaktívnom naratívnom prostredí sa môžeme prechádzať po paleontologickom nálezisku Sandberg (Bratislava), vápencovom fragmente bývalého dna oceánu Paratethys, vo Viedenskej kotline. Prechádzame sa v prírode a vládne tu utopická a apokalyptická atmosféra. Žiadna ľudská štruktúra, nie je počuť žiadny ľudský zvuk. Iba vietor a vtáky. Nie je jasné, či sa nachádzame v minulosti, alebo v nie tak vzdialenej budúcnosti. Na určitých miestach mapy fosílie ožívajú a ako duchovia minulosti si pripomínajú svoje skúsenosti s inováciami, prežitím, chamtivosťou, stratou rovnováhy, hnevom, smútkom a vyhynutím. Duchovia hovoria.

O umelcovi

András Cséfalvay je vizuálny umelec, vytvára príbehy, inštalácie, videá s použitím digitálnych technológií.  Venuje sa vzťahu kultúry a technológií, politickým a etickým aspektom „načúvania“ ne-dominantným hlasom, interpretáciám sveta. Zaujíma sa o ne-antropocentrické naratívy vo filozofii a prírodných vedách.  Jeho posledné projekty sa týkali vzťahu astronómov a pôvodných obyvateľov pri stavaní ďalekohľadu na Mauna Kea na Hawaji, letu dinosaurov a spôsobu prežitia vyhynutia, prekategorizácia planéty Pluto a spôsob vedeckej kategorizácie. Je spoluzakladateľom platformy digitálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení.

Projekt tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Prečítajte si náš rozhovor s umelcom Radom Repickým.

Pridajte komentár