EAST MAG
karpatská cena

Komunitné projekty a iniciatívy z východného Slovenska sa môžu uchádzať o Karpatskú cenu za sociálne inovácie

Medzinárodná Karpatská platforma občianskych organizácií prepája iniciatívy z občianskeho sektora v 4 krajinách Karpatského regiónu. Dnes vyhlasujú pilotný ročník ocenenia Karpatská cena za sociálne inovácie. Projekty a iniciatívy organizácií a neformálnych zoskupení z Košického a Prešovského kraja sa môžu prihlasovať do 15. 11. 2021.

Zakladajúci partneri Karpatskej platformy občianskej spoločnosti – Fundacja Brama Karpat (Poľsko), ETP Slovensko, Karpatská nadácia – Maďarsko a Karpatská nadácia – Ukrajina sa rozhodli vyhlásiť túto výzvu, ktorá dáva príležitosť organizáciám a neformálnym skupinám, aby predstavili svoje komunitné iniciatívy realizované za posledné dva roky,“ vysvetľuje Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko.

Posilnenie spoločnosti a podpora komunít

Karpatská platforma občianskej spoločnosti vychádza zo spoločnej vízie posilniť na území Karpatského regiónu občiansku spoločnosť a podporiť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré pracujú pre komunity v tomto regióne. Zameriava sa na budovanie kapacít, prepájanie na miestnej aj medzinárodnej úrovni, na výmenu skúseností a osvedčených postupov v téme sociálnych inovácií.

Súťažné projekty sú podmienené témou. „Projekty, s ktorými sa môžu organizácie zapojiť do súťaže, by sa mali týkať oblastí mobilizácie sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu komunity, inklúzie, rozvoja nových sociálnych sietí a sociálnych partnerstiev, podpora dobrovoľníctva, budovanie partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti, samosprávou a súkromnou sférou, rozvoj komunitnej filantropie a sociálnej zodpovednosti, cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami občianskej spoločnosti, ktorá prispela k riešeniu lokálnych výziev. Víťazný projekt získa finančnú odmenu vo výške 500 eur.”

Karpatská cena za sociálne inovácie

V každej zo zapojených krajín Karpatského regiónu – Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko bude ocenený jeden víťaz. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v decembri 2021 a prezentácia ocenených inovácií bude aj na nadchádzajúcom medzinárodnom podujatí Karpatskej platformy na jar 2022. Organizátori tiež publikujú brožúru s popismi najlepších sociálnych inovácií.

Podmienky súťaže

Žiadateľmi môžu byť legálne registrované organizácie občianskej spoločnosti alebo neregistrované neformálne skupiny so sídlom a pôsobením v Karpatskom regióne – na Slovensku je to Košický a Prešovský kraj. Prihlášky organizácií a iniciatív z iných regiónov a pobočiek organizácií, ktoré majú sídlo mimo týchto regiónov, nebudú akceptované.

Porota, ktorá bude vyberať najlepší zo slovenských projektov prihlásených v tomto ročníku, bude zložená zo zástupcov organizácií ETP Slovensko, Karpatskej nadácie a Košice IT Valley. „Ako jedna z najstarších a etablovaných organizácií v Karpatskom regióne na Slovensku vnímame, že je táto iniciatíva v súlade a v línii s naším dlhodobým pôsobením na podporu občianskej spoločnosti na východnom Slovensku,“ dopĺňa Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Žiadosti bude porota vyhodnocovať na základe nasledovných kritérií:

  • relevantná prezentácia a informácie o kontexte inovácie, prečo bola realizovaná
  • opis hlavných hmatateľných výsledkov a vplyvu inovácie na komunitu; ako to prispelo k dlhodobému napredovaniu komunity
  • jasný opis postupnosti realizácie projektu
  • presvedčivé vysvetlenie prínosu projektu
  • udržateľnosť realizovanej inovácie

Iniciatívu podporuje aj klaster Košice IT Valley, ktorý vidí zmysel v projektoch, ktoré pomáhajú komunitám v regióne vyvíjať sa v rôznych smeroch. „V Košice IT Valley chceme podporovať rozvoj východného Slovenska v oblasti inovácií a to nielen v IT sektore, ale s presahom do rôznych oblastí života komunít v tomto regióne,“ vysvetľuje Miriama Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.

Prihlasovanie projektov prebieha do 15. novembra 2021. Organizátori si vyhradzujú právo na ďalšie úpravy. Projekt Karpatskej ceny za sociálne inovácie podporili International Visegrad Fund (www.visegradfund.org) v rámci spolupráce medzinárodnej Karpatskej platformy občianskej spoločnosti a Friedrich Ebert Stiftung. Autorkou loga je Petra Kurutzová.

Formulár na prihlásenie sa do súťaže nájdete online na tomto odkaze: https://bit.ly/karpatska-cena.

tlačová správa

Pridajte komentár