EAST MAG
Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Kniha ako spoločník

Kniha môže byť dobrým spoločníkom ako na ceste k vzdelaniu, tak pre chvíle oddychu. Knižnica pre mládež mesta Košice má knižných spoločníkov vo svojich policiach tisíce. Napriek tomu sa však pri každej príležitosti snaží využívať rôzne projekty, aby ich mohla pre svojich čitateľov zaobstarať ešte viac. 

Projekt Kniha ako spoločník obohatil knižný fond pre deti a tínedžerov o 1.884 nových kníh  

Cieľovou skupinou nákupu knižného fondu prostredníctvom projektu Kniha ako spoločník boli deti a mládež. „Máme zaregistrovaných viac ako 15.000 mladých čitateľov. Preto je pre nás viac ako potrebné tento knižný fond, zameraný práve na túto skupinu čitateľov vo veku do 15 rokov, nielen starostlivo vyberať, ale aj pravidelne a v dostatočnom množstve dopĺňať,“ hovorí vedúci knižnično-informačných služieb Ján Šimko s tým, že okrem toho, že knihy slúžia na požičiavanie, denne s nimi pracujú aj knihovníčky v rámci vzdelávacích či zábavných podujatí knižnice. „Posledné naše čísla hovoria, že podujatí sa u nás uskutočnilo v tomto roku už 2.357 a knižnicu navštívilo do 190.000 detí, čo naozaj nie je málo. Okrem toho je nákup nových kníh cestou ako dokážeme čitateľov oslovovať a tiež im dávať dôvod, aby sa k nám vracali.“

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Vedenie knižnice je v obnove knižničného fondu vo všetkých pobočkách dôsledné. „Keďže nám vlastné zdroje požiadavky na nákup kníh nevedia pokryť, využívame každú možnosť ako sa k financiám dostať inde. Aktuálne sa nám podaril za týmto účelom napísať projekt Kniha ako spoločník. Získali sme tak podporu od Fondu na podporu umenia vo výške 15.000 € a spolu sme do kníh investovali so spoluúčasťou 16.717,04 €. Pribudlo nám do políc 1.884. kusov nových kníh,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice s tým, že nechce byť neskromná a hoci sa úprimne teší každému jednému euru, vie, že by knižnica potrebovala ešte viac. „Naša mestská knižnica je rozsahom a počtom čitateľov porovnateľná alebo aj prevyšujúca v číslach i veľké krajské knižnice. Čísla nepustia, devätnásť pobočiek a vysoký počet čitateľov si jednoducho žiada svoje. Ak chceme, aby sa k jednotlivých titulom dostali naozaj všetci, ako čitatelia školských, tak tých mimoškolských pobočiek, musíme nakupovať z každého titulu viac kusov. Aj preto pri celkom peknom čísle spomínaných 1.884 kníh je to len 188 knižných titulov.“

Výber a nákup literatúry zabezpečuje v knižnici akvizičná komisia. Je zložená zo zamestnancov knižnice. „Vždy si dávame záležať, aby sme ponúkali predovšetkým kvalitnú literatúru. Celý rok dôkladne sledujeme knižný trh a tiež spolupracujeme s odborníkmi na literatúru z celého Slovenska. Výsledkom našej spolupráce je vydanie odporúčajúceho katalógu Najlepšie detské knihy roka, ktorý ponúka garantovanú literárnu kvalitu nielen pre kolegov z iných knižníc, ale aj pre učiteľov, rodičov či samotné deti. Samozrejme sami sa odporúčaniami riadime a všetky tieto skvelé knihy reálne ponúkame v našich poličkách,“ udáva k spôsobu nákupu kníh Kamila Prextová. 

Hlavným zámerom knižnice je, aby rodina, škola a knižnica tvorili na spoločnej ceste detí ku knihám a vzdelaniu jeden dobre fungujúci celok. „Veríme, že s dobrými a vždy najnovšími knihami sa nám to môže podariť,“ dodáva na záver Ján Šimko s tým, že medzi novinkami nebude chýbať napríklad rozprávkový príbeh Petra Horáčka Mackov najlepší kamarát, najnovšia kniha Jany Bodnárovej Aha! Ja už viem!, Zelená pošta od Veroniky Šikulovej, Tiene v kresle od islandskej spisovateľky Gerður Kristný a kniha faktov a zaujímavosti A ako Antarktída od Davida Böhma.  

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

tlačová správa

Pridajte komentár