EAST MAG
zdroj foto: Knižnica pre mládež Košice

Cudzozemec v knižnici

Knižnica pre mládež mesta Košice pilotným podujatím v pobočke LitPark rozbieha projekt Cudzozemec v knižnici. Ide o cyklus pravidelných besied s cudzincami etablovanými v meste Košice. 

Zámerom je spestriť ponuku knižničných podujatí o multikultúrne stretnutia.

„Prostredníctvom cyklu týchto podujatí, ktoré budú prebiehať raz mesačne, predstavíme návštevníkom zaujímavé osobnosti z komunity cudzincov žijúcich v našom meste. Budú to reálne etablovaní obyvatelia Košíc a ich okolia, ktorí tu žijú, pracujú, majú svoj okruh známych a sú aj takí, ktorí si už u nás založili rodiny. Môžem povedať, že títo cudzozemci budú takými živými knihami, ktoré poslucháčom sprostredkujú informácie o odlišných kultúrach, zvykoch svojich rodných krajín a spôsobe tamojšieho života. Cez ich rozprávania spoznáme nielen krajiny ako Taliansko, Čínu, Vietnam, Holandsko či Škótsko, ale zažité osobné príbehy prezradia ich pohľad na Košice, Slovensko a vôbec na život tu u nás,“ hovorí k programovým zámerom projektu Cudzozemec v knižnici Kamila Prextová, riaditeľka knižnice, ktorá zároveň podčiarkuje, že projekt je potrebné vnímať aj v širšom kontexte.

„Snahou je poukázať na potrebu pochopenia, porozumenia a tolerantnosti. Besedy majú zabaviť, no tiež vychovávať a tým nemyslím, že len tú mladšiu generáciu. Cez porovnávanie  rozličných svetov a nenásilnú edukáciu sa pokúsime nasmerovať jednotlivcov k pochopeniu, rešpektu a nakoniec k tolerancii inakostí. Veď, ak pripustíme a hlavne prijmeme odlišnosť kultúr a zároveň si uvedomíme, že aj napriek rozličnostiam v rase, národnosti, náboženstve či kultúrnych špecifikáciách môžeme vzájomne koexistovať, urobíme si život bohatším, bez neopodstatnenej nenávisti a nezmyslených predsudkov.“

zdroj foto: Knižnica pre mládež Košice

Stretnutia s cudzozemcami budú v Knižnici pre mládež mesta Košice prebiehať raz v mesiaci po celý rok, výnimku tvoria letné prázdninové mesiace. Moderovania sa ujme Kristína Bertičová a hosťom pilotného podujatia konaného 25. januára 2023 o 17.00 hod. v LitParku na Kukučínovej 2 v Košiciach bude lektor anglického jazyka Gavin Cowper pochádzajúci zo Škótska. 

tlačová správa

Pridajte komentár