fbpx
EAST MAG
Zdroj foto: UMČO

Navštívte výstavu ilustrovaných dejín Výklady histórie

Občianske združenie UMČO prináša v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a s podporou projektu Košice 2.0 unikátnu výstavu ilustrovaných dejín s názvom VÝKLADY HISTÓRIE.

Privilégium maľovať na sklenené výklady funkčného muzeálneho objektu a inštitúcie vzdelanosti chápeme ako možnosť vstúpiť do plynúcej histórie mesta a očami a estetikou súčasníkov zachytiť to, čo sa dialo na týchto uliciach pred rokmi či storočiami.

Projekt vznikol na podnet verejnej grantovej výzvy mesta Košice a vnímame ho ako možnosť zlepšiť vizuálnu kvalitu centra mesta a pričiniť sa o rozvoj verejných priestranstiev a inštitúcie vzdelanosti skrz umeleckú intervenciu. Ilustrácie priamo na výkladoch rôznych prevádzok sú v súčasnosti populárnou alternatívou dekorácie verejného priestoru. Zatiaľ čo primárnym poslaním maľovaných výkladov je estetický zážitok, Výklady histórie budú ponúkať aj pridanú hodnotu vo vzdelávacej rovine. Témy ilustrácií priamo nadväzujú na významné udalosti späté s dejinami Východoslovenského múzea i samotného mesta Košice. Ďalšie sprievodné výstupy budú komentáre k jednotlivým ilustráciám vo forme textov v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré budú prístupné v textovej a zvukovej forme na webe. Sprievodné historické texty budú populárno-náučnou formou sprevádzať každú udalosť a priblížia aj jej dejinné súvislosti. Zobrazené výjavy zachytené očami súčasných umelcov tak budú poskytovať hravú výuku mestských dejín. V prvom kontakte sa projekt dotkne hlavne obyvateľov a návštevníkov Košíc, ale predovšetkým návštevníkov Východoslovenského múzea.

V ďalších výstupoch je určený pre širokú verejnosť vrátane študentov a tiež marginalizovaných skupín obyvateľstva, ako sú občania so špeciálnymi potrebami či seniori. Práve starší ľudia sú často marginalizovanou skupinou, čo je však, vzhľadom na ich mnohoročné poznatky a vedomosti, nesprávnym zaobchádzaním s ich osobnou a kolektívnou históriou.

Historický kontext ilustrácií sa obsahovo i vizuálne delí na dve základné roviny: míľniky vo vyše 150. ročnej histórii Východoslovenského múzea a dejiny mesta Košice optikou nešťastných udalostí. S ideou ilustrovaných výkladov prišiel J.MaTeO, písmomaliar, konštruktér čiar a tvorca dizajnov. Hoci pochádza z Vysočiny na Morave, Košice sú už dlho jeho domovom a preto príležitosť zachytiť historiu udalostí tohto mesta do maľovaného textu bude pre neho nielen umelecká výzva, ale aj česť. Výklady vo vnútornom objekte múzea, Kazematy, budú obsahovať históriu Východoslovenského múzea v štyroch významných míľnikoch. Zachytí ich vizuálny čarodej a moderný mág Melcore. Absolvent košickej fakulty umení sa vo svojej tvorbe venuje ilustrácii, ručnej aj digitálnej kresbe, maľbe, grafike, inštalácii. Dôležitým elementom jeho tvorby je poľudšťovanie umeleckých objektov a otvorený prístup k živému umeniu ako k forme novodobej mágie. Výklady smerom na Hrnčiarsku ulicu budú reprezentovať dejiny mesta Košice optikou nešťastných udalostí. Tie však takmer nutne postihnú každé mesto v priebehu niekoľkých storočí prosperity, avšak sú často aj dôvodom na obnovu, nový a prípadne lepší začiatok. Dejiny apoKElypsy zachytí mr.fantasy, študent druhého ročníka grafiky a experimentálnej tvorby na FUTU v Košiciach. Venuje sa najmä maľbe, jeho obrazy majú väčšinou temnú atmosféru. Psychedelický surrealizmus zahalený do renesančného štýlu.

Slávnostné sprístupnenie výstavy VÝKLADY HISTÓRIE sa uskutoční v areáli Katovej bašty vo štvrtok 23. 2. 2023 o 17:00. Výstava potrvá do 20. 5. 2023.

Tento projekt je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

Zdroj foto: Umčo

tlačová správa

Pridajte komentár