fbpx
EAST MAG
Stopa dinosaura
Stopa dinosaura z Tichej doliny. Foto: archív VSM

Vo Východoslovenskom múzeum vystavia dinosaurie stopy i zuby fosílnych rýb z Tatier

Už vo štvrtok 23. novembra otvára Východoslovenské múzeum v Košiciach svoje brány všetkým milovníkom a obdivovateľom Tatier. Vernisáž výstavy TRITRI, spojená s neobyčajným krstom nového čísla prírodovedného zborníka Natura Carpatica, sa uskutoční v Historickej účelovej budove VSM o 17:00 hod. Múzeum vzdá výstavou hold najmenším veľhorám na svete.

Zámerom VSM je vzdať poctu veľkolepej geologickej stavbe, ktorá sa začala formovať približne pred 570 miliónmi rokov a súčasne všetkému, čo je s ňou spojené. Súčasťou výstavy budú okrem geofotografií a veľkoplošných topografických a geologických máp i rôznorodé pútavé a jedinečné exponáty. Ide napríklad o nálezy zlata spod Kriváňa, dinosaurie stopy z Tichej doliny z obdobia pred približne 200 miliónmi rokov, zuby fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte len morským dnom. Návštevníci si môžu detailne obzrieť zlatokopeckú i horolezeckú výbavu či vzácne minerály v zlatých žilách. Tiež však aj vypreparovaného kamzíka tatranského, výra skalného či medveďa hnedého.

Výbava horolezca. Foto: archív VSM

Výstava ako výsledok spolupráce

Výstava TRITRI, autorsky zastrešená Petrom Reichwalderom a Natáliou Hudáčkovou, vznikla v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM, Katedrou geológie a paleontológie PRIF UK, Ústavom vied o Zemi SAV, Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a bratislavským Spolkom pre montánny výskum. Ako podotkol riaditeľ VSM, Dominik Béreš, „Východoslovenské múzeum v Košiciach je charakteristické bohatstvom a variabilitou zbierok nevyčísliteľnej hodnoty. Či už hovoríme o nábytku, výtvarnom umení, listinách, militáriách alebo fonde zoológie či botaniky. To nás predurčuje zorganizovať spoločne s povolanými partnermi výnimočnú výstavu zo sveta prírodných krás a predstaviť návštevníkom tatranský klenot, ktorý rezonuje v celom stredoeurópskom priestore“.

Medveď hnedý. Foto: archív VSM

Názov výstavy (TRITRI) je inšpirovaný slovanským výrazom, označujúcim skalné bralá. Odkaz na minulosť sa nesie celou výstavou, dokumentujúcou počiatky vzniku najvyšších slovenských hôr a zároveň najmenších veľhôr na svete.

Výstava TRITRI potrvá do 21. apríla 2024.

Pridajte komentár