fbpx
EAST MAG
školenie v Prešove archív Francúzskej aliancie Košice
školenie v Prešove archív Francúzskej aliancie Košice

Na východe sa školili učitelia francúzštiny

Pedagógovia francúzštiny z Košického a Prešovského kraja preberali Olympijské hry v Paríži a ich možné využitie vo vyučovacom procese.

V dobe a vo svete, kde si prvenstvo už niekoľko rokov drží angličtina, to iné cudzie jazyky nemajú ľahké. Inak to nie je ani s francúzštinou. Komunita učiteľov francúzskeho jazyka je malá, často o sebe navzájom ani nevedia. Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzska aliancia Košice majú na srdci podporovať a rozširovať komunitu francúzštinárov rôznymi spôsobmi a jedným z nich je aj organizovanie školení, či už akreditovaných alebo nie, určených práve pre nich.

15. novembra sa v spolupráci s Gymnáziom Milana Rastislava Štefánika a 16. novembra v spolupráci s Gymnáziom Jána Adama Raymana konalo akreditované školenie pre učiteľov francúzskeho jazyka z Východného Slovenska zastrešené Francúzskym inštitútom. Viedol ho pán Louis Marandet, atašé pre vzdelávaciu spoluprácu, ktorý pedagógom vytvoril príjemnú a  podnetnú atmosféru.

Foto: archív Francúzskej aliancie Košice

Témou príjemného popoludnia boli Olympijské hry v Paríži a ich využitie vo vyučovacom procese. Portfólio dokumentov, s ktorými sa pracovalo a spôsob ich využitia nedáva pedagógom a žiakom len možnosť zlepšovať sa v jazyku, ale taktiež im otvára nové obzory, vnáša do vyučovania učenie hrou… lebo žiak, ktorý nemá pocit, že sa učí, sa najviac učí.

“Zámerom takýchto stretnutí nie je však len poskytnúť pedagógom školenia či ateliéry, no hlavne vytvárať solídnu komunitu založenú na vzájomnej spolupráci a podpore v duchu dobrosrdečnosti. A hlavne pomáhať kolegom v ich nádhernom poslaní, informovať ich o dianí v súvislosti s francúzskym jazykom a frankofónnymi krajinami, podujatiach a aktivitách určených pre nich a pre ich žiakov, ktoré sa konajú tu na východe!,” informovala Zuzana Calvet, Prezidentka Francúzskej aliancie Košice so zdôraznením, že všetci učitelia francúzskeho jazyka majú dvere do Francúzskej aliancie Košice otvorené.

Pridajte komentár