fbpx
EAST MAG
baner_k_100_za_100
Zdroj: archív VKJB

Vymyslite slogan k 100. výročiu knižnice a vyhrajte 100 eur

Pri príležitosti 100. výročia založenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach sa koná súťaž o výročný slogan. Do 23. februára môžete vyplnením formulára na webe knižnice posielať nápady na originálny a výstižný slogan (v rozsahu max. 1 vety), ktorý bude knižnicu sprevádzať celým rokom 2024.  

Víťaza najlepšieho textu vyberie komisia zložená z pracovníkov knižnice a odborníkov z oblasti literatúry. Meno autora, ktorý získa odmenu 100 eur, vyhlásia 6. marca 2024 počas Týždňa slovenských knižníc.

Podmienky súťaže:

  • Slogan musí byť vlastný, nepoužívajte autorsky chránený obsah.
  • Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím sloganu pre účely výročnej kampane Verejnej knižnice Jána Bocatia  v roku 2024.
  • Prevzatím finančnej odmeny autor súhlasí s ďalším bezodplatným používaním sloganu pre účely výročnej kampane Verejnej knižnice Jána Bocatia  v roku 2024.
  • Udeľujete vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na účely spracovania po dobu trvania súťaže.

tlačová správa

komentár: 1