EAST MAG
Ďurkov
Foto: archív Mesta Košice

Košickým domácnostiam sa priblížila možnosť vykurovania geotermálnym teplom

Plánovaná výstavba teplovodu, ktorý privedie do metropoly východu geotermálnu energiu zo Svinice-Ďurkova, Bidoviec a Olšovian, postúpila v týchto dňoch o ďalší krok. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal s vedením štátnej akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch na trase budúceho teplovodu. Mesto vlastní takmer 2300 m2, po ktorých bude prechádzať budúci teplovod medzi Svinicou a Košicami.

Obe strany sa dohodli, že vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí po porealizačnom zameraní Projektu Geoterm na vlastné náklady MH Teplárenský holding. Štátna akciovka zároveň zaplatí mestu jednorazovú náhradu za dočasné užívanie pozemkov počas výstavby teplovodu vo výške 1 euro.

REKLAMA

Po prezidentke Zuzane Čaputovej a predchádzajúcich ministroch hospodárstva vyjadrila uplynulý týždeň počas svojej návštevy Košíc svoju podporu využitiu geotermálnej energie zo Svinice – Ďurkova a okolitých obcí aj súčasná šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas). Ministerka kladne hodnotila obrovský potenciál geotermálneho vrtu a zdôraznila, že pre samosprávu je vždy prínosom, ak sa jej podarí využiť moderné a ekologické zdroje energie.

Zdroj: Mesto Košice

Primátora poteší čistejší vzduch a stabilné ceny tepla

„Už vyše tri roky pracujeme s našimi partnermi z MH Teplárenského holdingu a spoločnosti Geoterm na tomto unikátnom diele, ktoré minulý rok získalo štatút významnej investície. Ide o skvelú vec, kde sa po častiach postupne dostávame do ďalších fáz jeho realizácie, čo uplynulý týždeň ocenila aj pani ministerka Saková. Veľmi sa teším, že Košice sa už stanú opäť zelenšími a výrazne sa tým priblížme k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Okrem čistejšieho vzduchu môžu Košičania vďaka geotermálnej energii očakávať stabilné ceny tepla,“ skonštatoval košický primátor.

Zdroj: Mesto Košice

Projekt využitia geotermálnej energie má výrazne prispieť k napĺňaniu dekarbonizačných cieľov a k napĺňaniu podielov výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým sa zaviazala vláda SR. Vďaka tomu bude môcť tepláreň znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého vznikajúcich z čierneho uhlia, resp. zemného plynu až o 50 000 ton ročne.

„V úvodnej fáze spustenia zámeru by sme chceli docieliť, aby sa voda z geotermálnych vrtov podieľala na výrobe 20 percent tepla, ktoré slúži na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. V budúcnosti by sa kapacita mala postupne zvyšovať a dosiahnuť možno až 80 percent,“ doplnil primátor.

Zdroj: Mesto Košice

Vyše polovicu nákladov pokryjú eurofondy

Celkové odhadované náklady na projekt sa pohybujú na úrovni 105 miliónov eur, z eurofondov by na tento účel malo ísť 56 miliónov eur. Prvé dodávky geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach sú naplánované na rok 2026.

tlačová správa

Pridajte komentár