EAST MAG
Vizualizacia-projektu-nadstavby-DFN-Kosice_-2024-1024x724
Zdroj: archív DFN

Ako dopadne projekt nadstavby detskej nemocnice v Košiciach?

Priestory Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach sú podľa lekárov i vedenia značne poddimenzované. Viaceré pracoviská nemocnice už aktuálne nevyhovujú zvýšeným potrebám hospitalizácie detí a ich rodičov. Detská fakultná nemocnica Košice má už dlhšie pripravený projekt nadstavby systémovo riešiaci nedostatok priestoru v zdravotníckom zariadení, ktorý by umožnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti z východoslovenského regiónu na požadovanej úrovni. Vypracovaná bola k nemu aj projektová dokumentácia, jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze v objeme 35 miliónov eur.

Ako poznamenal riaditeľ DFN Košice MUDr. Andrej Koman, „na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie už boli Ministerstvom zdravotníctva SR v predchádzajúcom období pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 940-tisíc eur. V prípade, že by sa nadstavba nerealizovala, táto investícia by bola celkom zbytočná.“

Detskú fakultnú nemocnicu Košice navštívila v týchto dňoch ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a riaditeľ jej prezentoval projekt nadstavby nemocnice.

Zároveň jej poďakoval za nedávne poskytnutie kapitálových  výdavkov štátu v hodnote 1,7 milióna, ktoré budú použité na zakúpenie desiatich dýchacích prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy v hodnote vyše 800-tisíc eur. Tiež za riešenie havarijného technického stavu parkoviska a kanalizácie. Ďalších 2,7 milióna eur bolo v týchto dňoch vyčlenených Ministerstvom zdravotníctva na ďalšie investície predovšetkým do špeciálnej zdravotníckej techniky a do informačných technológií a infraštruktúry, ktoré pomôžu skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

„Môžem vyjadriť prísľub, že budeme hľadať zdroje a riešenia, aby sa podmienky hospitalizácie detského pacienta a komplexnosť zdravotnej starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici Košice výrazne zlepšila,“ priblížila ministerka.

Ministerka Zuzana Dolinková prisľúbila hľadať zdroje na realizáciu nadstavby. Foto: archív DFN

Jediná nemocnica na východe bez oddelenia rádiologie

„Verím, že sa nájde vôľa kompetentných investovať do ťažko chorých detských pacientov z Košického a Prešovského kraja, pretože projekt nadstavby DFN Košice  je nevyhnutným predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov s mimoriadne vážnymi zdravotnými problémami, ako sú detskí pacienti s rôznymi onkologickými diagnózami, novorodenci s vrodenými vývojovými chybami, predčasne narodené deti, deti s neurologickými a inými problémami. Nové priestory by umožnili okrem iného aj vybudovanie detského oddelenia rádiológie a zobrazovacích metód. Naplnili by sa tak základné požiadavky na pracovisko danej úrovne podľa kritérií optimalizácie siete nemocníc. Pre pacienta by to znamenalo výrazne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky. Sme jediná nemocnica na východe Slovenska, ktorá nemá takéto vlastné pracovisko a vyšetrovanie detí v iných zdravotníckych zariadeniach výrazne obmedzuje, predlžuje a komplikuje vyšetrovací proces,“ zdôraznil v súvislosti s potrebou dobudovania nemocnice riaditeľ DFN Košice Andrej Koman.

Aké pozitíva by priniesol projekt  nadstavby DFN Košice?

Čítajte na ďalšej strane.

tlačová správa

Pridajte komentár